Fem ting du må vite om plan- og bygningsrett


Mina Hennum Mohseni, tidligere nyhetsredaktør i Juridika Innsikt 


– Plan- og bygningsrett handler om offentlig styring av samfunnet og samfunnsutviklingen, med hovedvekt på arealforvaltning, sier Nikolai Winge, forfatter og grunnlegger av Holth & Winge.

Plan- og bygningsrett

Foto: Mlenny/iStockphoto

1.

Kommunene har stor frihet – men de har ikke totalt selvstyre

Både Nikolai Winge og Stein Ness trekker frem at kommunene er gitt vide fullmakter til å avgjøre hvordan arealene skal og ikke skal brukes, gjennom vedtak av rettslig bindende planer.

– Hensynet til det lokale selvstyret står veldig sterkt i plan- og bygningsloven når det gjelder hva som skal tillates av arealbruk, sier Ness.

Denne friheten kommer likevel med et ansvar, forklarer Winge.

Kommunene må vise at de evner å treffe beslutninger som på kort og lang sikt bidrar til en bærekraftig arealforvaltning. Dessuten eksisterer det ikke noe absolutt kommunalt selvstyre i plan- og bygningsloven. Kommunenes beslutninger kan alltid overprøves.

Winge trekker frem IKEA-utbyggingen i Vestby som eksempel. Der skal det bygges en IKEA-butikk på dyrket mark. Kommunen kan bestemme om det skal bygges eller ikke, og de har altså bestemt at det skal bygges.

Men: Kommunal- og distriktsdepartementet kan likevel gå inn og si nei til byggingen, noe som skal avgjøres i disse dager.

2.

Skillet mellom juss og politikk står sentralt

Skal man jobbe med plan- og bygningsrett, må man kjenne til forskjellen mellom juss og politikk.

– Som utgangspunkt er juss i plan- og bygningsretten saksbehandling. Der stopper jussen, forklarer Winge.

– Beslutningen om at det skal bygges eller vernes, hva som skal bygges eller vernes, og så videre, det er styrt av politikken. Med unntak for dispensasjoner – dispensasjoner er styrt av juss.

Og her bommes det mye, kan Winge fortelle.

Kommunene klarer ikke å håndheve dispensasjoner på riktig grunnlag. Under Arendalsuka la Holth & Winge frem en rapport på oppdrag fra KS, hvor det foreslås nye bestemmelser om dispensasjoner. Med dette er håpet å klargjøre kommunenes handlingsrom til å gi dispensasjoner og dermed få et tydeligere skille mellom juss og politikk i slike saker.

3.

Man blir ikke utlært i plan- og bygningsrett

– Plan- og bygningsrett er et så omfattende område at det alltid vil dukke opp nye problemstillinger, hele tiden, sier Winge.

Plan- og bygningsretten preges av at det er usikkerhet hele tiden. Og det er så mange komplekse problemstillinger at man trenger avklaringer hele tiden.

– Det er en enorm base med kilder for å tolke plan- og bygningsspørsmål. Det er et veldig dynamisk område. I takt med samfunnsendringer, nye utfordringer og nye behov kommer det stadig nye regler og forskrifter.

De som har som mål å bli fullstendig utlært, går en umulig vei i møte ifølge Winge. Men da gjelder det å holde seg oppdatert – og særlig lese uttalelser fra Sivilombudet.

– Veldig få saker fra plan- og bygningsretten havner i Høyesterett. Sivilombudet spiller en veldig viktig rolle for å avklare spørsmål i plan- og bygningsretten; de kommer med mange uttalelser hvert år som er rettsavklarende.

Et tips fra Winge er å abonnere på uttalelser fra Sivilombudet i plan- og bygningsrett.
Juridika hjelper deg også med å holde deg oppdatert på plan- og bygningsretten, med egne sider for plan- og bygningsrett og eiendomsrett.

4.

Plan- og bygningsretten er et rettsområde i endring

Plan- og bygningsloven er fra 2008. Mye har skjedd i løpet av de 15 årene som er gått.

– Vi har fått mye mer kunnskap om natur, klima og klimatilpasning siden den gang. Dette var ikke hensyn som var godt nok kjent og innarbeidet da loven ble ført i pennen, sier Winge.

Han mener loven ikke har synliggjort klima- og naturhensyn i tilstrekkelig grad. Holth & Winge har på oppdrag fra Klimautvalget 2050 skrevet flere utredninger som viser behovet for å synliggjøre klima- og naturhensyn i større grad i dagens lov.

– Man er nødt til å se på loven med nye øyne. Winge mener for eksempel at kommunene kan være strengere med klima- og naturkrav enn de har vært til nå.

5.

EU- og EØS-rett spiller en viktig rolle i plan- og bygningsretten

Også EU- og EØS-rett spiller en viktig rolle i utviklingen av plan- og bygningsretten.

– Plan- og bygningsretten er et utpreget nasjonalt regelverk, men det kommer stadig EU-direktiver som også griper inn i plan- og bygningsrettens område, sier Stein Ness.

I tillegg til krav i EU-direktiver til konsekvensutredninger og byggeprodukter kan EUs bærekraftsdirektiv medføre regelendring, særlig forskriftsendringer, forteller han. Eksempler er krav til gjenbruk av byggemateriale og avfallshåndtering, som nylig kom inn i teknisk forskrift.

– Det er stadig økende fokus på miljø- og klimautfordringer som krever regelendringer. Nylig kom det strengere regler om overvannshåndtering for å sikre bedre dimensjonerte og helhetlige overvannsløsninger av hensyn til flomfare.

Og dette er bare begynnelsen.

– Fremover kommer vi til å få flere EU-krav, gjennom EU-direktiver, som gjør at vi er nødt til å tenke nytt rundt plan- og bygningsretten. Norge ligger litt bakpå med tanke på å oppfylle en del direktiver allerede, og dette kommer det til å bli mer av ifølge Winge

pil

Tilgang til digital juss fra Juridika

rakett.PNG

Vil du prøve Juridika?

Nysgjerrig på Juridika og hvordan vi kan gjøre arbeidshverdagen din mer effektiv?

Prøv Juridika
eiendom

Eiendom

Tilpass ditt abonnement etter fagområdene som er relevante for deg. 

Kjøp nå fra 4690,-
info

Nikolai Winge er medforfatter av boka Plan- og bygningsrett, kort forklart. Stein Ness er medforfatter av bøkene Plan- og bygningsrett del I og del II.

image (12)

Plan- og bygningsrett handler om regulering av arealbruk og krav til ulike tiltak. Det er det viktigste lovverket med tanke på hva man kan bruke arealer og eiendommer til, hvilke arealformål og hvilke krav som skal stilles til bygg og anlegg og andre tiltak på arealene. Også andre temaer er viktige i plan- og bygningsretten, som miljø, infrastruktur og sikkerhet.

maler

Plan- og bygningsrett er et rettsområde som inkluderer plan- og bygningsloven samt ca. 30 sektorlover.

Plan- og bygningsrett er et rettsområde med lange tradisjoner i Norge, med spor helt tilbake til Magnus Lagabøtes landslover om arealforvaltning.

info

Kilde: Nikolai Winge, Stein Ness, Lovdata og Store norske leksikon.

Mer innhold fra Juridika

MicrosoftTeams-image (2)

Digitalt kurs i sakførsel for advokatfullmektiger

Her leverer vi et kurs som viser fram hvordan de faktiske prosessene i retten er, sier produktsjef i Juridika, Ragnhild Jacobsen Buch.

Plan- og bygningsrett

Fem ting du må vite om plan- og bygningsloven

Her leverer vi et kurs som viser fram hvordan de faktiske prosessene i retten er, sier produktsjef i Juridika, Ragnhild Jacobsen Buch.

akademipc2-1

Kræsjkurs i Sakførsel

Lær mer om vårt digitale kurs som gjør deg sikker når du skal i retten.