Ulike abonnement på Juridika

På Juridika kan du velge ditt abonnement etter hvilke fagområder som er relevante for deg. Betal kun for det du trenger.

Juridika Premium 

 • Alle ajourførte lovkommentarer 
 • Alle tilgjengelige fagbøker 
 • Alle tidsskrifter 
 • Alle avtalemaler 
 • Kopiering med kilde 
 • Ubegrenset utdrag 

Nedenfor finner du oversikt over våre abonnementspakker samt fagområdene hver enkelt pakke gir tilgang til. Pakkene inkluderer alt innhold for fagområdene som er listet under og kan bestilles her

 

Arbeidsliv, HR og ledelse 

 • Individuell arbeidsrett 
 • Kollektiv arbeidsrett 
 • Trygderett 
 • Personvernrett 
 • Likestillings- og diskrimineringsrett 

Eiendom 

 • Eiendomsrett 
 • Entrepriserett 
 • Plan- og bygningsrett 
 • Tingsrett 
 • Panterett 

Person, familie og arv 

 • Familierett 
 • Arverett 
 • Menneskerettigheter 
 • Personvernrett 
 • Barnerett 
 • Likestillings- og diskrimineringsrett 
 • Forbrukerrett 
 • Personskaderett 
 • Velferdsrett 
 • Trygderett 

Konkurranse, compliance, finans og forsikring 

 • Erstatningsrett 
 • Finansregulatorisk rett 
 • Forsikringsrett 
 • Konkurranserett 
 • Klima-, miljø- og energirett 
 • Statsstøtterett 
 • Offentlige anskaffelser 
 • Personvernrett 

Offentlig styring, forvaltning og anskaffelser 

 • Forvaltningsrett 
 • Velferdsrett 
 • Statsrett 
 • Offentlige anskaffelser 
 • Folkerett 
 • Statsstøtterett 
 • Klima-, miljø- og energirett 
 • Kommunalrett 
 • Opplæring 
 • Barnevernrett 
 • Helserett 
 • Trygderett 
 • Utlendingsrett 

Prosess 

 • Sivilprosess 
 • Strafferett 
 • Straffeprosess 
 • Politirett 
 • Menneskerettigheter 

Kontrakter, selskap og skatt 

 • Avtalerett 
 • Kontraktsrett 
 • Formuerett 
 • Kjøpsrett 
 • Obligasjonsrett 
 • Tingsrett 
 • Selskapsrett 
 • Konkursrett 
 • Tvangsfullbyrdelse 
 • Skatte- og avgiftsrett 
 • Immaterialrett 
 • Panterett 
 • Sjø- og transportrett